In Memoriam

01/12/2022

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor zijn gezin en zijn onderneming gedaan heeft, moeten wij helaas mededelen dat onze oprichter en grote inspirator, Huub Buckx, op 23 september j.l. na een kort ziekbed is overleden. Het afscheid kwam onverwacht en als een donderslag bij heldere hemel. Dankbaar zijn we echter dat hem een lange lijdensweg gespaard is gebleven. 

Zoon Peter zal de onderneming met hetzelfde enthousiasme doorzetten en zorgen dat alle relaties kunnen blijven genieten van de mooie creaties van Huub. Zijn levenswerk, zijn trots, zal met respect voort gezet worden en zeer zeker verder uitgebreid worden met mooie creaties in de geest van Huub. 

Foto Prentje